ساخت پایگاه دائمی در سوی تاریک ماه؟

ساخت پایگاه دائمی در سوی تاریک ماه

رییس جدید سازمان فضایی اروپا از هدف خود برای ساخت یک پایگاه فضایی در سمت تاریک ماه خبر داده و خواستار همکاری شرکای بین‌المللی برای به واقعیت پیوستن این خواسته شده است.

ساخت پایگاه دائمی در سوی تاریک ماه

ادامه مطلب