میکروسیلیس، محصول فرعی ارزشمند!

میکروسیلیس: محصول فرعی ارزشمند!

2015_11_7_13_1_45_EF_flyash_03

 میکروسیلیس چیست؟

 میکروسیلیس یک محصول فرعی از کوره های قوس الکتریکی در جریان تولید آلیاژهای فروسیلیس می باشد که در صورت کاربرد درست از میکروسیلیس، تأثیر بسیار قابل توجهی در افزایش مقاومت و دوام سازهای بتنی دارد.

ادامه مطلب