پرورش سلول‌های اسپرم انسان در آزمایشگاه برای نخستین بار

 

پرورش سلول‌های اسپرم انسان در آزمایشگاه

دانشمندان، در دستاوردی که می‌تواند در صورت تایید نهایی به درمان ناباروری مردان منجر شود، مدعی شده‌اند که برای نخستین بار، موفق به پرورش سلول‌های اسپرم انسان در آزمایشگاه شده‌اند.

اخبار,اخبار علمی,پرورش سلول‌های اسپرم انسان در آزمایشگاه برای نخستین بار

ادامه مطلب